• THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  GUEST INFO


 • Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
  GUEST SURVEY
  From 1(Bad) to 5 (Excellent) please rate your satisfaction
  Từ 1 (Chưa tốt) tới 5 (Xuất sắc), xin hãy đánh giá mức độ hài lòng của bạn.
  1 2 3 4 5
  Chất lượng thực phẩm | Food quality
  Tính đa dạng của menu | Menu variety
  Dịch vụ | Servicer
  Không gian nhà hàng | Atmostphere
  Sự sạch sẽ/an toàn vệ sinh thực phẩm | Cleanliness
  Trải nghiệm tổng quan tại nhà hàng | Overall experience

  Bạn biết đến [Brand] như thế nào? | How did you know about us?

  Bạn đến nhà hàng chúng tôi bao nhiêu lần trong một tháng | How frequently do you visit us per month?

  Góp ý kiến khác để cải thiện nhà hàng / Your advice to improve service

LOADING

We value your precious time of doing this Survey. Please accept a special gift from us for your next visiting. Check your email to find out what is it!.

Close